Gadget box

Da bi slike bile još zabavnije i zanimljivije, naš “Gadget box” učinit će da pronađete puno zabavnih rekvizita. Imamo VELIKI izbor rekvizita i rado ćemo saslušati vaše i želje. Rekvizira uvijek nastojimo prilagoditi temi vašeg događaja.